Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Đô la Fiji (FJD)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Đô la Fiji (FJD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 4.760,19 Lượng -122,84 -2,52 %
126,94 Gram -3,28
3.948,22 Ounce -101,88
126.938 Kilo -3.275,60