Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Đô la Fiji (FJD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Đô la Fiji (FJD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 4.760,19 Lượng 1.623,52 51,76 %
126,94 Gram 43,29
3.948,22 Ounce 1.346,59
126.938 Kilo 43.293,89