Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 1.772,84 Lượng 27,38 1,57 %
47,276 Gram 0,73
1.470,44 Ounce 22,71
47.276 Kilo 730,20