Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/02/24 1.928,14 Lượng 20,10 1,05 %
51,417 Gram 0,54
1.599,25 Ounce 16,67
51.417 Kilo 536,07