Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

NgàyGiá cuối cùngĐơn vịChênh lệch giá
14/10/211.583,62Lượng-11,77-0,75 %
42,230Gram-0,31
1.313,49Ounce-9,76
42.230Kilo-313,89