Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
23/03/23 1.955,92 Lượng 129,00 7,06 %
52,158 Gram 3,44
1.622,29 Ounce 107,00
52.158 Kilo 3.440,03