Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
30/01/23 1.876,99 Lượng 109,49 6,19 %
50,053 Gram 2,92
1.556,83 Ounce 90,81
50.053 Kilo 2.919,62