Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 2.240,82 Lượng 305,17 15,77 %
59,755 Gram 8,14
1.858,59 Ounce 253,12
59.755 Kilo 8.137,91