Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
14/06/24 2.219,02 Lượng 177,47 8,69 %
59,174 Gram 4,73
1.840,52 Ounce 147,20
59.174 Kilo 4.732,49