Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 1.790,41 Lượng 32,34 1,80 %
47,744 Gram 0,86
1.485,01 Ounce 26,82
47.744 Kilo 862,39