Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
08/06/23 1.886,96 Lượng 9,27 0,50 %
50,319 Gram 0,25
1.565,10 Ounce 7,69
50.319 Kilo 247,28