Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 1.942,18 Lượng 731,69 61,26 %
51,791 Gram 19,51
1.610,89 Ounce 606,88
51.791 Kilo 19.511,70