Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Bảng Anh (GBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 1.790,41 Lượng 668,42 57,67 %
47,744 Gram 17,82
1.485,01 Ounce 554,41
47.744 Kilo 17.824,66