Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Bảng Anh (GBP)

Giá Vàng gần đây theo Bảng Anh (GBP)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
24/03/23 UTC 1:15 PM UTC 24/03/23 1:15 PM UTC 1.973,60 Lượng 17,69 0,90 % 1.951,00 1.975,84
52,629 Gram 0,47 52,027 52,689
1.636,96 Ounce 14,67 1.618,21 1.638,81
52.629 Kilo 471,69 52.027 52.689