Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Bảng Anh (GBP)

Giá Vàng gần đây theo Bảng Anh (GBP)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
17/06/24 UTC 1:35 AM UTC 17/06/24 1:35 AM UTC 2.213,37 Lượng -5,65 -0,25 % 2.208,95 2.221,27
59,023 Gram -0,15 58,905 59,234
1.835,83 Ounce -4,69 1.832,16 1.842,38
59.023 Kilo -150,63 58.905 59.234