Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Bảng Anh (GBP)

Giá Vàng gần đây theo Bảng Anh (GBP)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
12/08/22 UTC 9:05 PM UTC 12/08/22 9:05 PM UTC 1.789,96 Lượng 20,89 1,18 % 1.766,88 1.790,29
47,732 Gram 0,56 47,117 47,741
1.484,64 Ounce 17,33 1.465,50 1.484,91
47.732 Kilo 557,10 47.117 47.741