Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kari Gruzia (GEL)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kari Gruzia (GEL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 5.826,91 Lượng -175,82 -2,91 %
155,38 Gram -4,69
4.832,99 Ounce -145,83
155.384 Kilo -4.688,57