Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Kari Gruzia (GEL)

Giá Vàng gần đây theo Kari Gruzia (GEL)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
12/08/22 UTC 9:05 PM UTC 12/08/22 9:05 PM UTC 5.876,52 Lượng 49,61 0,85 % 5.810,69 5.877,79
156,71 Gram 1,32 154,95 156,74
4.874,14 Ounce 41,14 4.819,54 4.875,19
156.707 Kilo 1.322,81 154.952 156.741