Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Cedi Ghana (GHS)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Cedi Ghana (GHS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 18.457 Lượng 1.610,58 9,56 %
492,20 Gram 42,95
15.309 Ounce 1.335,86
492.199 Kilo 42.948,76