Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Cedi Ghana (GHS)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Cedi Ghana (GHS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 20.434 Lượng 2.465,99 14,03 %
544,91 Gram 65,76
16.949 Ounce 2.045,35
544.909 Kilo 65.759,64