Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Cedi Ghana (GHS)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Cedi Ghana (GHS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 21.478 Lượng 8.627,70 67,14 %
572,74 Gram 230,07
17.814 Ounce 7.156,04
572.743 Kilo 230.072,06