Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Cedi Ghana (GHS)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Cedi Ghana (GHS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 20.434 Lượng 13.125,85 189,90 %
544,91 Gram 350,02
16.949 Ounce 10.886,92
544.909 Kilo 350.022,54