Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Dalasi Gambia (GMD)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Dalasi Gambia (GMD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
21/09/23 142.712 Lượng 32.781,45 29,82 %
3.805,64 Gram 874,17
118.369 Ounce 27.189,79
3.805.644 Kilo 874.172,12