Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Dalasi Gambia (GMD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Dalasi Gambia (GMD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
08/06/23 140.884 Lượng 66.601,32 90,08 %
3.756,90 Gram 1.776,04
116.853 Ounce 55.240,87
3.756.903 Kilo 1.776.035,21