Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Dalasi Gambia (GMD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Dalasi Gambia (GMD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
14/06/24 190.568 Lượng 110.075,90 136,75 %
5.081,80 Gram 2.935,36
158.062 Ounce 91.299,82
5.081.803 Kilo 2.935.357,22