Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Franc Guinea (GNF)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Franc Guinea (GNF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 18.831.975 Lượng 596.121,78 3,27 %
502.186 Gram 15.896,58
15.619.731 Ounce 494.438,93
502.185.999 Kilo 15.896.580,84