Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Franc Guinea (GNF)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Franc Guinea (GNF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 17.505.668 Lượng -2.102.345,18 -10,81 %
466.818 Gram -56.062,54
14.519.657 Ounce -1.743.739,85
466.817.803 Kilo -56.062.538,01