Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Franc Guinea (GNF)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Franc Guinea (GNF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 17.505.668 Lượng -3.269.187,00 -15,86 %
466.818 Gram -87.178,32
14.519.657 Ounce -2.711.548,85
466.817.803 Kilo -87.178.319,98