Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Franc Guinea (GNF)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Franc Guinea (GNF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 17.505.668 Lượng -4.651.534,30 -21,15 %
466.818 Gram -124.040,91
14.519.657 Ounce -3.858.103,71
466.817.803 Kilo -124.040.914,56