Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Franc Guinea (GNF)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Franc Guinea (GNF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 17.505.668 Lượng 3.322.828,43 23,70 %
466.818 Gram 88.608,76
14.519.657 Ounce 2.756.040,46
466.817.803 Kilo 88.608.758,26