Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 19.158 Lượng 639,52 3,50 %
510,87 Gram 17,05
15.890 Ounce 530,44
510.870 Kilo 17.053,90