Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 16.562 Lượng 290,63 1,79 %
441,65 Gram 7,75
13.737 Ounce 241,06
441.653 Kilo 7.750,18