Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 21.710 Lượng 2.527,70 13,18 %
578,94 Gram 67,41
18.007 Ounce 2.096,54
578.940 Kilo 67.405,25