Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 16.515 Lượng 784,86 4,99 %
440,40 Gram 20,93
13.698 Ounce 650,99
440.399 Kilo 20.929,70