Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/02/24 19.089 Lượng 266,22 1,41 %
509,03 Gram 7,10
15.833 Ounce 220,81
509.027 Kilo 7.099,23