Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 15.757 Lượng -1.556,06 -9,11 %
420,19 Gram -41,49
13.069 Ounce -1.290,63
420.187 Kilo -41.494,81