Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 21.710 Lượng 2.945,61 15,70 %
578,94 Gram 78,55
18.007 Ounce 2.443,17
578.940 Kilo 78.549,72