Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 16.432 Lượng -65,38 -0,40 %
438,17 Gram -1,74
13.629 Ounce -54,22
438.175 Kilo -1.743,34