Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/02/24 19.089 Lượng 1.316,49 7,41 %
509,03 Gram 35,11
15.833 Ounce 1.091,93
509.027 Kilo 35.106,37