Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/02/24 19.089 Lượng 6.728,48 54,44 %
509,03 Gram 179,43
15.833 Ounce 5.580,77
509.027 Kilo 179.426,03