Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 15.757 Lượng 4.099,46 35,87 %
420,19 Gram 109,32
13.069 Ounce 3.400,20
420.187 Kilo 109.318,87