Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Giá Vàng gần đây theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
08/12/23 UTC 10:10 PM UTC 08/12/23 10:10 PM UTC 18.919 Lượng -238,20 -1,24 % 18.839 19.204
504,52 Gram -6,35 502,37 512,11
15.692 Ounce -197,57 15.626 15.928
504.518 Kilo -6.352,06 502.373 512.107