Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Giá Vàng gần đây theo Quetzal Guatemala (GTQ)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
12/08/22 UTC 9:05 PM UTC 12/08/22 9:05 PM UTC 16.812 Lượng 111,81 0,67 % 16.654 16.815
448,31 Gram 2,98 444,11 448,41
13.944 Ounce 92,73 13.813 13.947
448.314 Kilo 2.981,47 444.113 448.411