Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Đô la Hồng Kông (HKD)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Đô la Hồng Kông (HKD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 16.530 Lượng -325,36 -1,93 %
440,80 Gram -8,68
13.710 Ounce -269,86
440.799 Kilo -8.676,19