Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Đô la Hồng Kông (HKD)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Đô la Hồng Kông (HKD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 21.869 Lượng 2.969,33 15,71 %
583,19 Gram 79,18
18.139 Ounce 2.462,84
583.186 Kilo 79.182,12