Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Đô la Hồng Kông (HKD)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Đô la Hồng Kông (HKD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/02/24 19.093 Lượng 1.110,88 6,18 %
509,15 Gram 29,62
15.836 Ounce 921,40
509.151 Kilo 29.623,56