Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Đô la Hồng Kông (HKD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Đô la Hồng Kông (HKD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/02/24 19.093 Lượng 6.529,22 51,97 %
509,15 Gram 174,11
15.836 Ounce 5.415,51
509.151 Kilo 174.112,64