Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Lempira Honduras (HNL)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Lempira Honduras (HNL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 60.528 Lượng 2.037,14 3,53 %
1.614,09 Gram 54,32
50.204 Ounce 1.689,66
1.614.092 Kilo 54.323,71