Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Lempira Honduras (HNL)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Lempira Honduras (HNL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 52.537 Lượng 921,49 1,79 %
1.400,98 Gram 24,57
43.575 Ounce 764,31
1.400.985 Kilo 24.573,10