Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Lempira Honduras (HNL)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Lempira Honduras (HNL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 49.600 Lượng -675,89 -1,34 %
1.322,65 Gram -18,02
41.139 Ounce -560,60
1.322.654 Kilo -18.023,77