Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kuna Croatia (HRK)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kuna Croatia (HRK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 15.789 Lượng 287,50 1,85 %
421,05 Gram 7,67
13.096 Ounce 238,46
421.049 Kilo 7.666,77