Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Kuna Croatia (HRK)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Kuna Croatia (HRK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
27/09/22 15.415 Lượng 1.984,54 14,78 %
411,07 Gram 52,92
12.786 Ounce 1.646,03
411.072 Kilo 52.920,95