Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Kuna Croatia (HRK)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Kuna Croatia (HRK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 15.407 Lượng 5.579,35 56,95 %
410,85 Gram 148,78
12.779 Ounce 4.627,66
410.850 Kilo 148.782,70