Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Gourde Haiti (HTG)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Gourde Haiti (HTG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 270.781 Lượng 39.422,49 16,52 %
7.220,83 Gram 1.051,27
224.593 Ounce 32.698,04
7.220.827 Kilo 1.051.266,29