Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Gourde Haiti (HTG)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Gourde Haiti (HTG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 323.616 Lượng 9.768,99 3,15 %
8.629,76 Gram 260,51
268.416 Ounce 8.102,65
8.629.759 Kilo 260.506,31