Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Forint Hungary (HUF)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Forint Hungary (HUF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 827.336 Lượng -7.792,28 -0,93 %
22.062 Gram -207,79
686.214 Ounce -6.463,12
22.062.286 Kilo -207.794,20