Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Forint Hungary (HUF)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Forint Hungary (HUF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 830.673 Lượng -7.592,63 -0,91 %
22.151 Gram -202,47
688.982 Ounce -6.297,52
22.151.281 Kilo -202.470,08