Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Forint Hungary (HUF)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Forint Hungary (HUF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 830.673 Lượng 187.960,91 29,26 %
22.151 Gram 5.012,29
688.982 Ounce 155.899,67
22.151.281 Kilo 5.012.290,84