Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Forint Hungary (HUF)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Forint Hungary (HUF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 830.673 Lượng 130.219,88 18,60 %
22.151 Gram 3.472,53
688.982 Ounce 108.007,76
22.151.281 Kilo 3.472.530,01