Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rupiah Indonesia (IDR)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rupiah Indonesia (IDR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 31.794.010 Lượng 982.539,61 3,18 %
847.840 Gram 26.201,06
26.370.780 Ounce 814.943,95
847.840.267 Kilo 26.201.056,35