Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Rupiah Indonesia (IDR)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Rupiah Indonesia (IDR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 30.278.647 Lượng -2.722.362,65 -8,33 %
807.431 Gram -72.596,34
25.113.898 Ounce -2.257.998,49
807.430.584 Kilo -72.596.337,36