Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Rupiah Indonesia (IDR)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Rupiah Indonesia (IDR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 30.278.647 Lượng 9.124.798,12 43,81 %
807.431 Gram 243.327,95
25.113.898 Ounce 7.568.345,25
807.430.584 Kilo 243.327.949,99