Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Shekel Israel mới (ILS)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Shekel Israel mới (ILS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 7.161,77 Lượng -104,85 -1,44 %
190,98 Gram -2,80
5.940,16 Ounce -86,96
190.980 Kilo -2.795,91