Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Shekel Israel mới (ILS)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Shekel Israel mới (ILS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 7.040,63 Lượng -563,19 -7,49 %
187,75 Gram -15,02
5.839,68 Ounce -467,12
187.750 Kilo -15.018,33