Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Shekel Israel mới (ILS)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Shekel Israel mới (ILS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 7.040,63 Lượng -873,95 -11,16 %
187,75 Gram -23,31
5.839,68 Ounce -724,88
187.750 Kilo -23.305,30