Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Rupee Ấn Độ (INR)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Rupee Ấn Độ (INR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 163.340 Lượng -11.385,82 -6,60 %
4.355,74 Gram -303,62
135.479 Ounce -9.443,69
4.355.742 Kilo -303.621,82