Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Rupee Ấn Độ (INR)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Rupee Ấn Độ (INR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 169.498 Lượng 10.526,94 6,62 %
4.519,94 Gram 280,72
140.586 Ounce 8.731,32
4.519.944 Kilo 280.718,38