Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Rupee Ấn Độ (INR)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Rupee Ấn Độ (INR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 169.498 Lượng 913,88 0,54 %
4.519,94 Gram 24,37
140.586 Ounce 757,99
4.519.944 Kilo 24.370,01