Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Rupee Ấn Độ (INR)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Rupee Ấn Độ (INR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 169.498 Lượng 69.705,21 69,85 %
4.519,94 Gram 1.858,81
140.586 Ounce 57.815,31
4.519.944 Kilo 1.858.805,52